Håll AdBlue®-tanken i din maskin ren med Lekang’s filterkit

Det är vanligt att AdBlue®-tankar förorenas, vilket kan leda till skadad pump och injektorer. Med Lekang’s AdBlue®-filterkit renas vätskan från partiklar, smuts och kristalliserad urea. Genom att fästa filterkitet på bulktanken ser du till att den AdBlue® som hamnar i din tank är helt ren.

Dieselmotorer släpper ut skadliga avgaser och AdBlue® renar dessa avgaser för att minska de skadliga utsläppen. AdBlue® är en vätska som består av kemiskt ren urea och avmineraliserat vatten och sprutas in i avgaserna, där den omvandlar kväveoxid till ofarligt kväve och vatten.

På de maskiner som har en AdBlue®-tank är det viktigt att tanken aldrig är tom. Att köra systemet torrt skadar komponenterna och det kan bli kostsamt att byta ut dem eller rengöra systemet. Därför är det viktigt att alltid ha AdBlue® tillgängligt, till exempel genom en bulktank.

När du fyller på AdBlue® måste partiklar, smuts och kristalliserad urea avlägsnas för att skydda din maskin. Smutspartiklar sätter igen sugsilen och skadar AdBlue®-pumpen och injektorn. Med Lekang’s eget AdBlue®-filterkit blir det enkelt för dig att tanka ren AdBlue® från bulktanken. Filterkitet levereras komplett med ett filterhus, ett filterelement och slanganslutningar. Det monteras på trycksidan, mellan pumpen och tanken, och garanterar att även de minsta artiklarna filtreras bort. Filtret är konstruerat av polypropylen, vilket gör att det har starkt motstånd mot höga temperaturer, bränslen, kemikalier och andra frätande material. ­

Hitta din närmsta återförsäljare eller kontakta oss för beställning.

Teknisk information:
Max arb.tryck: 8,6 bar
Max temp.: 52°C
Rek. maxflöde: 10 l/min

Beställningsinformation:
Komplett filterkit: 59813-KIT
Filterelement 5µm: 102655

Här kan du läsa mer om vilka produkter vi erbjuder för AdBlue®!