ISO 4406

ISO 4406 är utvecklat av International Organization for Standardization,
och är den vanligaste standarden för renhetsklasser. ISO 4406-koden registrerar renhetsnivån för en vätska med tre siffror. Dessa siffror
motsvarar den partikelmängd som är större än 4, 6 respektive 14 mikroner
per 100 ml. Eftersom det alltid finns fler små partiklar än stora partiklar,
går alltid ISO-kodsiffrorna från hög till låg (exempel: 17/15/13)

ISO 22_19_17

ISO 22/19/17
Mikroskopisk bild av kraftigt kontaminerad
vätska

ISO 18_16_13

ISO 18/16/13
Mikroskopisk bild av en renhetsklass
som är vanlig för ny hydraulolja