Marknadens bästa motorskydd

Kylvätska

Fleetguards kylvätska är den bästa på marknaden och är framställd för att möta de tunga krav som ställs på dagens dieselmotorer. Fleetguard, som är en del av motortillverkaren Cummins, har över 50 års erfarenhet av dieselmotorer och filtrering.

 

40% av alla motorproblem i tunga dieselmotorer är direkt eller indirekt relaterade till felaktigt underhåll av kylsystemet. Typiska problem som orsakas av bristfälligt underhåll av kylsystemet är:

 • Överhettning
 • Korrosion
 • Frysskador
 • Slitna kolvringar
 • Repiga kolvar
 • Brända ventiler
 • Rostiga (korroderade) lager

Ofta tror man inte att detta har med kylsystemet att göra, men problemen är ofta ett symptom på felaktigt underhåll. Med rätt kylvätska av hög kvalitet kan du undvika en stor del av dessa problem.

Vad är kylvätska?

Kylvätska består av tre beståndsdelar; Vatten, Glykol och Additiv. Dessa olika delar har olika funktioner.
Vattnet har en kylande effekt.
Glykol är mest känt för att användas som frysskydd. Men den höjer även kokpunkten med 8%.
Additiv är tillsatser med skyddande effekter. Fleetguards kylvätska innehåller Additiver som skyddar mot:

 • Foder pitting (kavitation)
 • Vattenpumpkavitation
 • Mineralbeläggningar
 • Skumning
 • Rost/Korrision
 • Kavitation och erosion
 • Förändringar i PH-värde
2-Etylhexansyra (2EH-syra)

Många OAT kylvätskor på marknaden innehåller 2EH-syra. Denna syra är skadlig för bland annat tätningar av silikon, slangar och andra gummidetaljer. 2EH-syra krymper elastomerer och gör dessa styva och oelastiska. Fleetguards kylvätska innehåller inte denna syra, de har istället additiver som skyddar elastomerer.

Kylvätska året om

Kylvätska skyddar din motor från att frysa sönder, men eftersom den har flera skyddande egenskaper för motorn är det viktigt att använda kylvätska året om. Att köra en motor utan kylvätska under sommarhalvåret kan bli kostsamt eftersom risken är stor för skador som till exempel slitna kolvringar, repiga kolvar och rost.

Vilken kylvätska ska man välja?

Många tror att färgen avgör kvaliteten på kylvätskan och att man måste använda den färg som varit i motorn tidigare. Detta är inte sant, färgen avgör inte kvaliteten, den finns endast för att skilja produkterna åt och bestäms av leverantören. Fleetguards kylvätska kan användas i alla maskiner vilket gör att du kan använda en och samma kylvätska till hela din maskinpark.

Det viktiga att titta efter när du väljer kylvätska är hur bra den är för olika typer av fordon. Välj en sort som är godkänd för din motor enligt tillverkaren och uppfyller de internationella kvalitetskraven för kylvätska.  Standardiseringsorganisationen ASTM, American Society for Testing of Materials, betraktas som den viktigaste i världen när det gäller kylvätskor.

Fleetguards kylvätskor är godkända enligt:

 • ASTM D-6210 för tunga fordon, inom t ex entreprenad och marin
 • ASTM D-4985 för tunga fordon, t ex lastbil och buss
 • ASTM D-3306 för lätta fordon, t ex personbil
 • CES 14603 – motsvarar ASTM D6210 + innehåller inte 2EH-syra

Läs mer om de olika kylvätskorna här.

Hitta din närmaste återförsäljare eller kontakta oss för mer information.