Med offline aggregat blir oljan ren och säkrar tillgängligheten på Mälarenergi