NanoForce® Luftfilter i världsklass

99.99 % effektivitet; bättre luftfiltrering kan du inte få. Upp till fem gånger längre serviceintervall jämfört med konventionella filter. Fleetguards NanoForce® ger det bästa motorskyddet och dessutom upp till 30 % lägre filterkostnad per år.

Med ett NanoForce® luftfilter installerat får du den absolut renaste luften som är möjlig till din motor. Nanofiber kombinerat med den förbättrade filterdesignen ger optimal filterprestanda och ett överlägset motorskydd för både ”On Highway” och ”Off Hihgway”.

I många ”heavy-duty”-applikationer är över 75 % av smutspartiklarna, som når luftfiltret, mindre än 5 mikron i storlek. Alltså så små att du inte kan se dem med blotta ögat. Om dessa partiklar inte filtreras bort så kommer de kunna göra stor skada på viktiga motordelar så som kolvar och foder.

NanoForce® luftfilter har testats och blivit godkänd i laboratorium enligt ISO 5011. Allt för att säkerställa en optimal balans mellan motorskydd, prestanda och livslängd. I tillägg till testerna i laboratorium har Fleetguard utfört en rad olika fälttester runt om i världen. Även i de mest krävande miljöer så som kol-, koppar- och malmgruvor, med temperaturer som sträcker sig från -45°C till 50°C, har NanoForce® luftfilter visat sig hålla högsta och bästa klass.