NYHET • Separ LKF

 

  • Vatten fungerar som ett tillväxtmedium för organismer vilket orsakar korrision och avlagringar, med igenpluggade filter som följd.
  • Vid kalla temperaturer fryser vattnet och reducerar bränsleflödet i maskinen, vilket minskar motoreffekten.
  • Vatten minskar bränslets smörjningsförmåga och orsakar en mängd olika problem, till exempel höga reparationskostnader för injektorer-/pumpreparationer.

Separ LKF avlägsnar vatten och renar dieseln från partiklar, vilket minimerar risken för höga reparationskostnader och ökar tillgängligheten på er maskin.

Separ LKF har en maxkapacitet på 180 l/h och passar på mindre maskiner, som till exempel traktorer, liftar, pick-ups, lätta lastbilar och grävmaskiner. Filtret avlägsnar vatten och renar dieseln från partiklar, vilket minimerar risken för höga reparationskostnader och ökar tillgängligheten på er maskin.

Bilden visar resultatet från ett test där bränslet filtrerats med Separ LKF. Det vänstra röret innehåller diesel med vatten i. Till höger är samma diesel som passerat genom filtret EN gång.