Oljebadsrenare

POH50 - POAH20 - Machines

Luftfiltersystem med förcyklon, oljebad och luftfilter - för mindre slitage på kross- och sorteringsverk.

Ett känt problem med krossverk och andra maskiner i närheten, som t.ex. sorteringsverk, är täta luftfilter. Den stora smutsbelastningen leder till frekventa filterbyten och kort livslängd på motorerna. Luftfilter från maskintillverkaren är ofta underdimensionerade och är inte anpassade efter den stora dammbelastningen. Lösningen är att montera ett 3-stegs luftfiltersystem med förcyklon, oljebad och luftfilter, som fångar upp dammet innan det når ordinarie luftfilter.

Filterteknik levererar en komplett lösning, där filtrering av luft sker i två steg innan ordinarie luftfilter. Denna lösning finns i två olika storlekar, en mindre (POAH20) och en större (POH50). POH50 klarar en förbrukning från
30 upp till 50 m³ luft/min. Rekommenderat luftfilterhus till POH50 är AH19473 eller AH19076. POAH20 levereras med Optiair™ luftfilterhus typ AH19481.

  • Reducerar bränsleförbrukningen
  • Förhindrar onödigt slitage på motorn
  • Möjliggör längre serviceintervaller
  • Prefabricerat för enkel montering
  • Ger trygg och stabil motordrift

Minska utgifterna med oljebadsrenare

Våra kunder sparar pengar med oljebadsrenare, tack vare färre luftfilterbyten och lägre arbetskostnader.

Kostnad med oljebadsrenare
14.000 kronor

Kostnad utan oljebadsrenare
50.505 kronor

Det ska vara tryggt och enkelt att använda maskiner i tuffa miljöer.

Lägg till fil för nedladdning