Oljekontaminering i mobila hydraulsystem

Oljekontaminering i mobila hydraulsystem är ett stort problem.

Omgivningen är oftast väldigt tuff med till exempel regn, snö, damm, grus och sand. Listan kan göras lång. Men det går att komma till rätta med detta om man använder sig av rätt produkter.

I detta fall har vi använt RMF bypassfilter BPU. Både före och efter installationen gjordes mätningar av oljans kondition (renhetsklass enl ISO4406:1999 och vatteninnehåll i relativ fuktighet).

Där såg vi redan efter ett par veckors körning att smutshalten minskade radikalt. Förutom partiklar tar även BPU-filtret en viss procent vatten som oljan bundit upp. Kan man sänka andelen vatteninnehåll och partiklar i oljan så ökar oljans livslängd och risken för stopp eller haverier minskar.

Kund:                           Didrikssons

Maskin:                        John Deere 1710D med Bruks flismaskin 805 CT

Filterlösning:               RMF BPU1A30HB monterades på båda hydraulsystemen

 

ISO-klass innan och efter montage

 

John Deere 1710D

Innan montage: 19/14/10.

Efter 200 timmars drift: 15/12/9.

Fukthalten i oljan gick från RH 47.5 till 29.9.

 

Bruks flismaskin 805 CT

Innan montage: 21/18/15

Efter 240 timmars drift: 15/14/7

Fukthalten i oljan gick från RH 35.3 till 28.1