Oljerenhet – Bra att veta om filter i hydrauliksystem

Filter i hydrauliksystem

Att välja rätt filter och tillräcklig filtrering i ett hydrauliksystem är helt avgörande för att uppnå de krav som finns på oljerenhet, om du önskar en effektiv produktion utan dyra driftstopp.

De olika filter som finns i ett hydrauliksystem skyddar systemet mot föroreningar. Föroreningar skadar smörjoljan, komponenter och kan orsaka dyra driftstopp – oavsett om föroreningarna kommer från omgivningen utanför hydrauliksystemet eller uppstår inuti hydrauliksystemet.

Vi har tittat på olika filter och filterlösningar för ett modernt och välmående hydrauliksystem:

Sugfilter / Sugsil

Sugfiltret förhindrar att stora partiklar (100-200 µm) från oljetanken kommer in i oljekretsen, och är en form av grovfiltrering. Sugfilter monteras normalt mellan pumpen och insugningsröret för att skydda pumpen.

Tryckfilter

Tryckfilter har en finhet mellan 3 och 25 µm och kan skydda hela systemet, en del av systemet eller endast en specifik komponent på trycksidan. Tryckfiltret är ofta ett finfilter som håller smörjoljan ren i förhållande till gällande krav och miljö.

Returfilter

Returfiltrering är den vanligaste formen av filtrering för hydraulvätskor och sker på retursidan, i eller på hydraultanken precis innan hydraulvätskan återvänder till tanken.

Andningsfilter

Andningsfilter rengör luften innan den kommer in i oljetanken. Luften kan vara kraftigt kontaminerad på grund av en dammig omgivning. Det finns också andningsfilter som avlägsnar både fasta partiklar och fukt, något som minskar oxidationsprocessen avsevärt.

Off-line filter

Med offlinefiltrering pumpas oljan ut från huvudsystemet av en extern pump, vilket gör det möjligt att filtrera oljan även när huvudsystemet inte är i drift. Att byta filterelement är enkelt och kan även göras utan att stoppa huvudsystemet.

By-pass filter

Bypassfiltrering tappar olja från huvudsystemet och fungerar som en sidoström.  Efter att oljan filtrerats återvänder den till systemets oljetank. Mängden olja som filtreras är obetydlig, vilket säkerställer att filtreringen inte påverkar driften av huvudsystemet. Genom att använda element med olika finheter kan man uppnå en högre oljerenhet.

Filterkärror

Mobila filterkärror kan enkelt kopplas till ett hydrauliksystem för extra filtrering när det uppstår olika behov. Det kan vara aktuellt när oljeprover visar för höga värden av vatten och partiklar, vid påfyllning av ny olja, vid rengöring efter ett driftstopp och vid tömning av systemet.


Ladda ned Handbok i oljerenhet

Vår Handbok i oljerenhet är skapad för att hjälpa dig att ta beslut runt filtrering av smörjolja och smörjvätska. Valet av filter och att använda rätt filterlösningar är viktigt för att öka driftsäkerheten, samt reducera produktion- och underhållskostnader.

Har du frågor? Kontakta oss.

Lägg till fil för nedladdning