Oljerenhet – Oljeprover och krav på renhet i hydraulsystem

Oljeprov flaskor

Oljeprov från ett hydraulsystem ger dig information om oljekvalitet och föroreningar enligt ISO 4406. Vad är ISO 4406? Tips på tre metoder för att testa och övervaka oljekvaliteten.

ISO 4406 för smörjoljor

ISO 4406 är utvecklat av International Organization for Standardization, och är den vanligaste standarden för renhetsklasser. ISO 4406-koden registrerar renhetsnivån för en vätska med tre siffror. Dessa siffror motsvarar den partikelmängd som är större än 4, 6 respektive 14 mikroner per 100 ml. Eftersom det alltid finns fler små partiklar än stora partiklar, går alltid ISO-kodsiffrorna från hög till låg (exempel: 17/15/13)

Alla hydrauliska komponenter har en specificerad ISO-renhetsklass som är definierad av producenten. Ny olja uppfyller inte alltid denna renhetsklass. Därför bör oljan analyseras innan den tas i bruk.

Oljeprover i ett hydraulsystem

Oljeprovtagning kan ge dig information kring din oljekvalitet och föroreningsnivå. Den tillhandahåller insikter kring vilka proaktiva åtgärder som bör vidtas för att uppnå optimal maskinprestanda, tillförlitlighet och lägsta möjliga driftskostnader. Frekvent oljeprovtagning kan helt avgöra kritiska föroreningsnivåer och delge insikter kring vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå optimal maskinprestanda- och tillförlitlighet.

Det finns 3 olika metoder för att fastställa oljekvalitet:

  • Onlineövervakning av olja
  • Oljeprover med portabel partikelräknare
  • Oljeanalys i laboratorium

Vilken provtagningsmetod är rätt för min applikation?

Alla tre metoder har sina fördelar. För att avgöra vilken lösning som passar din applikation, ska följande punkter tas i beaktande:

  • Tillgängligt utrymme för att implementera en provtagningsenhet
  • Antal maskiner som ska testas
  • Provtagningsfrekvens
  • Total provtagningskostnad
  • Hur kritiskt systemen är

Relaterade artiklar:
Oljerenhet – Typer av föroreningar i hydraulsystem
Oljerenhet – Typiska föroreningskällor i ett hydraulsystem

Handbok i oljerenhet – för dig som jobbar med underhåll av hydraulsystem

De ekonomiska förlusterna som uppstår på grund av föroreningar i ett hydraulsystem kan bli stora. Det finns olika former av övervakning och underhåll, men för att lösa problemen är det viktigt med förståelse. Vi har producerat en Handbok i oljerenhet, för att hjälpa dig att ta rätt beslut runt filtrering av hydraulolja. Valet av filter och användande av kvalitativa filtersystem är viktigt för att öka driftsäkerheten och för att reducera produktions- och underhållskostnader.

Ladda ned handboken här nedan!

Lägg till fil för nedladdning