RMF System blir en del av Des-Case Corporation

Doedijns Group International (DGI) informerade i Mars 2018 att de sålt sin filterdivision, RMF Systems, till Des-Case Corporation. Des-Case Corporation grundades 1983 med syftet att leverera innovativa filtreringsprodukter till smörjmedelsindustrin. De har sitt huvudkontor i Godlettsville, Tennessee, USA.

RMF Systems har under sina 30 år blivit en betydande aktör inom filtermarknaden, med sitt fokus på offline/bypass-filtrering, andningsfilter och lösningar för tillståndsövervakning till flera marknader.

Läs mer om förvärvet här.

Filterteknik Sverige ser fram emot att utveckla filterprogrammet för hydraulik och smörjoljesystem, tillsammans med RMF Systems och Des-Case. I stort sett varje dag möter vi kunder med problem som beror på fukt i hydraulik och bränsletankar.