Silent Care – luftrenaren för bättre inomhusklimat

Silent Care är en tystgående luftrenare som effektivt filtrerar rummet från virus, bakterier, föroreningar och fina partiklar

Ren luft – utan virus, bakterier och andra föroreningar – förbättrar och bibehåller vår hälsa. I ett rum med ett stort antal människor kan nivån av luftburna föreningar snabbt stiga och därmed öka risken för smitta. Om det inte går att säkerställa frisk luft är Silent Care den perfekta lösningen. Den filtrerar och återvinner luften flera gånger per timme, med hög effektivitet för att minimera nivån av föroreningar.

Framför allt arbetar Silent Care väldigt tyst. Ljudnivån ligger långt under ett kontors genomsnittliga bullernivå (50-60dB (A)) och garanterar en problemfri drift.

Filtermedia med separationsklass H14

Filtermediat är i tre lager, certifierat enligt den europeiska standarden EN 1822 och säkerställer en effektiv filtrering av nästan alla aerosoler som finns i rummet. Tack vare detta kan föroreningar reduceras till minimum. Det filtrerande mikroglasfiberskiktet är inbäddat mellan två polyesterfibrer som förhindrar kontakt med filterskiktet.

Silent Care passar utmärkt att använda i rum där många människor rör sig eller samlas. Till exempel:

  • Kontorslokaler
  • Väntrum
  • Mötesrum
  • Bostäder
  • Skolor och universitet

Ladda ned foldern med mer information nedan.

Lägg till fil för nedladdning