Skydda din dieselmotor från vatten med ett dieselförfilter

På nya HPCR (High Pressure Common Rail) motorer med högt tryck är toleranserna fina på grund av strikta utsläppskrav. Både vatten och partiklar gör stor skada på dieselinjektorer som i sin tur ger minskad effektivitet på motorn och dyra reparationskostnader. Användandet av biodiesel är också en källa till ökad bakterieutveckling som kan skada motorn.

Dieselförfilter på maskinen

Många nya maskiner levereras utan dieselförfilter. Dieselfiltret som redan finns monterat på motorn klarar inte av att ta bort allt vatten och partiklar. Ett extra förfilter fångar både vatten och partiklar, vilket skyddar dieselinjektorerna. Att ersätta alla dieselinjektorer kan bli mycket kostsamt, det finns pengar att spara om ni använder rätt filter.

Ett dieselförfilter är en del av de tre viktiga stegen i bränslefiltrering.

Diesel Pro, Fuel Pro, Industrial Pro och Sea Pro

Med en föroreningskapacitet på upp till fyra gånger jämfört med standardbränslefilter förlänger du serviceintervallerna med Pro-serien. Den monteras på sugsidan och kan levereras med flera olika lösningar för att du lättare ska kunna kontrollera bränslesystemsproblem. Bland annat:

  • WIF (Vatten i bränsle) indikatorer som varnar när det är dags att tömma överskottet av vattnet som samlats in av filtret
  • Heater – värmare som förhindrar filterpluggning orsakad av kallare väder
  • Priming pumpar som gör servicen enkel

Kontakta oss eller hitta din återförsäljare för mer information och beställning.

Här finns en översikt över våra produkter och tillval. Ladda ned den som PDF här.