Garanti

Cummins Filtration erbjuder marknadens bästa garanti för Fleetguards produkter

Fleetguards produkter, från Cummins Filtration, har marknadens bästa garanti. Garantin gäller för Fleetguards filterelement och kylvätska – från installationsdatumet och under hela produktens rekommenderade driftstid. Om en defekt produkt från Fleetguard skulle orsaka skada på motor eller komponenter täcker garantin detta. Cummins Filtration står för reparationen eller byte av den skadade motorn eller komponenterna.

Du kan när som helst reklamera en Fleetguard-produkt under följande villkor:

  • Cummins Filtration garanti täcker de kostnader som uppstår för reparation, eller ersättning, av motor eller komponenter som skadats. Maskingarantier kan vanligtvis inte åsidosättas endast på grund av användning av Fleetguards produkter.
  • Garantin är giltig så länge maskintillverkarens rekommendationer gällande olje- och filterbytesintervall följs. Vid tvättning och annan form av service på luftfilterelement gäller inte garantin. För kylvätskeprodukter är inte garantin giltig om Fleetguards kylvätska har blandats med kylvätska från annan tillverkare.
  • Cummins Filtration är inte ansvarig för reducerad drifttid eller fel som orsakats av felaktigt användande av produkten, felaktig installation, förändringar, försummelse, olyckor eller förhållanden som följd av handlingar utom Cummins Filtrations kontroll. Cummins Filtration ansvarar inte för driftstopp, förlorad inkomst, levnadskostnader, andra tillfälliga eller följdskador.

Läs mer om vilka villkor som gäller här.