Filterteknik har funnits i Sverige sedan 1986 och har sitt ursprung från Norge och systerbolaget Lekang Maskin AS som startade upp 1970. Filterteknik AS i Danmark startades upp 1997 och tillsammans bildar dessa tre bolag Lekang Group.

Varje bolag jobbar mot respektive marknad men har en gemensam ledning i form av VD, ekonomi-funktion, IT, inköp, affärsutveckling och jobbar med samma filterleverantörer. Kontor och lager finns i alla tre länder. Tillsammans har vi gemensamma datasystem, logistik och katalogsystem som ger en effektiv drift och hög servicegrad. Vi har även Skandinaviens största lagerhållning av filter.

Under 2010 förvärvades Lekang Group av Indutrade AB (Länk till https://www.indutrade.se/). Indutrade är en industrikoncern som levererar produkter och lösningar med högt tekniskt innehåll som effektiviserar processer och flöden för kunder inom ett stort antal sektorer såsom industri, energi och läkemedel. Med en decentraliserad struktur verkar Indutrade genom drygt 200 dotterbolag och ca 6 000 anställda i 31 länder och fyra världsdelar. Arbetet med bolagen är långsiktigt och inga bolag säljs av.