Filtration Group automatfilter för vattenförsörjning till Lunkefjell projektet

Filtration Group AKO backspolningsfilter

Ett automatiskt självrengörande filter till vattenförsörjningsanläggningen vid Lunkefjellgruvan till Store Norske på Svalbard.