Förfilter till nanofiltreringsanläggning för dricksvatten

Förfilter nanofiltrering

Plockar rejält med hårda partiklar (sand) från älvvattnet.