Reducering av utlöst järn

Automatfiltrering lakvatten

Filtret blev installerat för att ta bort järn i lakvattnet som begränsade flödet i systemet. Halten suspenderade ämnen var ca 30 mg/l innan installation och man bytte patroner varannan dag med Amazon Supa Gard 100 µm. Efter att filtret körts i ca 2 månader är halten supspenderade ämnen nere på 1 mg/l – dvs en reduktion med 97 %. Flödet i systemet ligger nu stabilt istället för att gå ner mot 0 m³/h som tidigare. Rejektet tas om hand via ett påsfilter som sedan kan förbrännas.