Rena oljor säkrar tillgänglighet

För att få ner renhetsklassen räckte det inte med befintliga filter för Mälarenergi. Med offline aggregat från RMF/Des-Case blir oljan ren och säkrar tillgängligheten på anläggningen.

Efter att ha genomfört drygt 1000 partikelanalyser tycker Mälarenergi att lösningen med RMF/Des-Case offline aggregat är det som ger bäst resultat för pengarna. Det ger en effektiv rening av oljan och det går enkelt och snabbt att göra filterbyten. Aggregaten är relativt lätta och lämpliga för mobil rening, det är ett bra format som passar de flesta applikationer.

Tidigare hade Mälarenergi tidsbestämda oljebyten, men har gått över till tillståndsbaserat underhåll för all hydraulik. De följer upp med partikelanalyser och filtrerar oljan vid behov, samt skickar den till laboratorium för att bland annat se till att det blivit rätt och se vilka partiklar, additiv och mpc-värden de har.

Sparar pengar och tid

Detta spar de många kubik olja på varje år, samtidigt som de spar tid på att inte ha tidsbestämda oljebyten. De får färre onödiga driftstopp och destruktionskostnader samtidigt som de spar på miljön. Men det är i det längre perspektivet som det riktiga sparandet finns, eftersom livsstiden på hela objektet förlängs när det inte behöver hantera en stor mängd partiklar. Idag ligger partikelvärdet långt under gränsvärdena på i princip alla objekt.

Vi har valt Filterteknik som leverantör eftersom de har ett brett sortiment som vi behöver för den dagliga verksamheten, säger tribologen Tom Jansson. De har även konkurrenskraftiga priser och ett stort kunnande om produkterna.

Vill du också gå från tidsbestämda oljebyten, till ett mer hållbart alternativ med tillståndsbaserade oljebyten? Vi vill gärna veta mer om dig och din verksamhet, kontakta oss!