Hur får jag tag i rätt hydraulikfilter?

Jag behöver ett eller flera filterelement.

Det enklaste är om du har numret på det filterelement du behöver ersätta, eller om du kan läsa av numret på själva filterhuset. Om inte måste vi veta vilken typ av hydraulikfilter det är. Är det ett tryckfilter, returfilter eller sugfilter? Vad ska det användas till? Känner du till tillverkaren? Vilken applikation sitter det på?

Om du har begränsad information kan du eventuellt skicka oss en bild och ange mått (längd, inre diameter och yttre diameter).

Jag behöver en komplett filterenhet.

Om du behöver ersätta en filterenhet behöver du skicka oss numret och tillverkaren på den enhet du har. Berätta om det är ett tryckfilter, returfilter eller sugfilter. Skicka även med information om:

  • Arbetstryck
  • Kapacitet
  • Vilken hydraulolja som ska filtreras
  • Oljans viskositet
  • Önskad mikronstorlek på filtret
  • Behov av bypass?
  • Behov av indikator?
  • Andra krav eller specifikationer.

Skicka din förfrågan här: Kontakta oss

Oljerenhet – Bra att veta om filter i ett hydrauliksystem