Kartläggning

Tryggt och enkelt med kartläggning

Det är tufft att ha full kontroll på alla olika filter som används i verksamheten. Vi vet att filter inte alltid är prioriterat, det finns många andra aktiviteter och uppgifter som måste göras i vardagen. Med en kartläggning över ert filterbehov kan ni göra det tryggt och enkelt.

Med Filterteknik som partner kan ni lämna över filterdelen till oss – vi hjälper er att identifiera ert filterbehov, kommer med förbättringsförslag vid behov och säkerställer optimal filtrering för en mer hållbar verksamhet.

På det sättet kan ni spara både tid och pengar, genom att:

  • Ni får rätt filter till rätt maskin eller applikation när ni behöver det.
  • Era maskiner och applikationer får en ökad livslängd – rätt filtrering ger mindre slitage på komponenter.
  • Vi ger konsolideringsförslag. Gula, blå eller röda – filter kan se olika ut och ha olika filternummer, men är exakt likadana på insidan. Genom att identifiera dessa kan vi minska antalet artikelnummer.
  • Ni kan planera inköpen bättre.
  • Vi kan lagerhålla era filter, när vi vet vilka artiklar ni är i behov av.
  • Ni kan planera underhållsstopp bättre. Beställ de filter ni behöver innan stoppet – med en kartläggning får ni rätt filter.
  • Vi kan hjälpa er med partikelmätning – hur mår oljan idag och vad kan göras för att förbättra den?
  • Oljan blir renare – ren olja behåller egenskaperna längre och behöver inte bytas lika ofta.

Vi vill gärna veta mer om er och er verksamhet! Låt oss ta ett samtal, och se hur vi kan hjälpa er med kartläggning och samarbeta i framtiden.

Det ska vara Tryggt och Enkelt med filter.


Vill du veta mer om hur du kan få en trygg och enkel jobbvardag?

Filterteknik Sverige kan vara er filterexpert och huvudleverantör. Gör alla inköp av filter hos en leverantör, oavsett om ni har flera olika motorfabrikat eller industriella applikationer. Ni kan spara både tid och pengar.

Här kan du läsa mer om varför Filterteknik Sverige är en bra partner för dig.