Partiklar i hydraulolja: hur djupfiltrering löser driftsstopp och ökar produktiviteten

Inom industrin är en smidig och problemfri drift av hydraulsystem av yttersta vikt. Partiklar i hydraulolja kan snabbt förvandla en produktionsanläggning till ett underhållsproblem. Ett praktiskt exempel är en plastfabrik där servoventiler i en formspruta fastnade, och produktionen bromsades av driftstopp. Vi ser på hur en enkel men effektiv lösning – nämligen djupfiltrering av hydraulolja, kan lösa detta problem och öka produktiviteten.

Partiklar i hydraulolja kan orsaka onödiga och oplanerade driftstörningar i industriella processer. En plastfabrik står som exempel, där servoventiler i en formspruta fastnade och resulterade i produktionsstopp. Partiklar som fanns i hydrauloljan gjorde att ventilen fastnade och produktionsstopp var ett faktum. Det gick inte att producera i den takt de planerat och det påverkar företagets resultat.

Partikelmätning är nyckeln till diagnos

För att diagnostisera problemet och få rätt information om föroreningen genomfördes en partikelmätning på hydrauloljan. Den visade ett ISO-värde som avslöjade en stor mängd partiklar i oljan, ISO-värdet låg på 22/21/19. Hur blev den kritiska informationen vägen till en lösning?

Djupfiltrering – en effektiv lösning för hydraulsystem

För att ta kontroll över hydrauloljans renhet installerades en djupfilterkrets från RMF/Des-Case (OLU1C50NV01004) som filtrerar bort partiklar och fukt. Den här enkla åtgärden förbättrade snabbt oljans renhet och återställde en smidig drift. Två veckor efter installationen genomfördes en ny partikelmätning, där ISO-värdet låg på 15/13/10.

Enkelt underhåll och kostnadseffektiv lösning

Sedan installationen av djupfiltret fungerar formsprutan som den ska, servoventilerna fastnar inte och det går att kontrollera flödet på hydrauloljan. Kunden är väldigt nöjd med lösningen, både för att den tar liten plats och det är enkelt att byta filter. Lösningen är även kostnadseffektiv för kunden eftersom de inte har stilleståndstid, ingen renoveringskostnad och de behöver inte byta olja lika ofta som tidigare.

Problem med partiklar i hydraulolja är en alltför vanlig företeelse inom industriell service. Genom att förstå konsekvenserna och upptäcka lösningar som djupfiltrering kan företag inte bara undvika driftsstopp utan även upprätthålla en kostnadseffektiv och produktiv verksamhet. Misstänker du att du kan ha problem med kontaminerad hydraulolja? Berätta för oss, så hjälper vi gärna till!