Undvik haverier i hydraulsystem med rätt filtrering

Ett sågverk i södra Sverige hade problem med mycket fukt i hydrauloljan på ett av sina hydraulaggregat. Vatten i systemet leder till ineffektiv hydraulolja, rost och partiklar som kan skada pumpar, ventiler och andra komponenter. Undvik haverier i hydraulsystem med rätt filterlösningar.

Ett hydraulaggregat som står utomhus under tak kan upplevas som att det är skyddat. Men risken för att det tränger in fukt i aggregatet är stor. Detta råkade ett sågverk i södra Sverige ut för, på grund av bland annat regn och fuktig luft. De fick mycket vatten i oljan, som gjorde att till exempel hydraulcylindrarna rostade på insidan. Utöver att vattnet gör hydrauloljan ineffektiv släpper rosten ifrån sig partiklar i form av rostflagor som kan skada pumpar, ventiler och andra komponenter.

Rengöring och påfyllning av tanken

Bara av att titta på oljan kunde det konstateras att den innehöll mycket vatten. För att få bukt med problemet började man med att tömma tanken på olja med hjälp av en filterkärra. Tanken gjordes därefter ren, och fylldes på med ny olja. På grund av att ny olja inte alltid är ren, användes en filterkärra även vid påfyllning av tanken.

Säkra framtida produktion med rätt filterlösningar

Eftersom hydraulaggregatet står kvar på samma plats, och fortsatt utsätts för fukt, kommer den nya oljan bli kontaminerad om inga proaktiva insatser görs. Den första insatsen som gjordes var att installera ett andningsfilter på tanken. Andningsfiltret innehåller torkmedel, som fångar upp fukt och förhindrar att det tränger in via andningshålet. Torkmedlet i andningsfiltren byts med jämna mellanrum.

Man installerade även ett fast djupfilter, OLU1A från RMF/Des-Case, som kontinuerligt filtrerar oljan och tar bort partiklar samtidigt som det absorberar vatten.

Förhindra haverier i hydraulsystem och få en hållbar produktion för framtiden

Efter rengöring av tanken, installation av andningsfilter och extra filtrering i form av djupfilter har det genomförts partikelmätningar. Dessa mätningar visar att problemet med fukt är borta. Hydrauloljan är effektiv, och det uppstår inte rost på grund av vatten i systemet.

Kunden har i och med detta förhindrat ett framtida haveri av aggregatet, som sparar dem onödiga kostnader för reparation, smörjoljan håller den renhetsklass som krävs och behöver inte bytas ut i onödan. Produktionen är därmed mer hållbar och effektiv.

Vill du veta mer om filterlösningar för hydraulsystem?