Oljerenhet – Typiska föroreningskällor i ett hydraulsystem

Hydraulolja i ett hydraulsystem

När ett hydraulsystem är i drift är det oundvikligt med föroreningar som försämrar oljans kvalitet. Därför är det viktigt med kunskap om varför oljan blir förorenad och vilka konsekvenser föroreningskällor i ett hydraulsystem har. Undvik dyra driftstopp och onödiga oljebyten genom att säkerställa att oljan är ren.

I ett hydraulsystem är hydrauljoljan en av de mest kritiska komponenterna. Hydrauloljans viktigaste funktion är att överföra kraft, men den har också andra funktioner som att fördela värme, smörja, lägga en skyddsfilm mellan rörliga komponenter och transportera föroreningar. När hydraulsystemet är i drift kommer föroreningar att komma in i oljan och påverka den fysiska och kemiska sammansättningen. Föroreningskällor i ett hydraulsystem kan skapa problem som defekta komponenter, minskad effekt i system, driftstopp och inte minst höga driftskostnader. Skapa en hållbar affär genom att undvika onödiga oljebyten.

Det är omöjligt att helt undvika föroreningar i ett hydrauliskt system. För att fastställa vilken långsiktig lösning som är bäst för att avlägsna och förebygga förorening, är det viktigt att först identifiera källan.

Typiska föroreningskällor i ett hydraulsystem:

  • Förorenad ny olja

Vid uppstart eller påfyllning av ett hydraulsystem antar man gärna att den nya hydrauloljan är ren. Men innan påfyllningen sker har oljan blivit transporterad och lagrad i behållare, tankar och transportsystem – något som medför risk för föroreningar. 

  • Förorenade komponenter

Även om underhåll är viktigt, är det också en källa till föroreningar. Varje ny komponent som installeras är också en möjlig risk för föroreningar.

  • Inträngning vid service och reparation

Partiklar från omgivningen tränger in i hydrauloljan genom tillfälliga öppningar i hydraulsystemet. Detta kan ske via andningsfilter som läcker, eller när systemet öppnas upp för underhåll.

  • Invändiga föroreningar (genererade)

Föroreningar kan även utvecklas inne i hydraulsystemet. Till exempel orsakar temperaturförändringar kondens, som leder till vattenföroreningar och friktion mellan komponenter kan leda till partiklar i hydrauloljan.

Relaterade artiklar:
Oljerenhet – Typer av föroreningar i hydraulsystem
Oljerenhet – Oljeprover och krav på renhet i hydraulsystem

Handbok i oljerenhet – för dig som jobbar med underhåll av hydraulsystem

De ekonomiska förlusterna som uppstår på grund av föroreningar i ett hydraulsystem kan bli stora. Det finns olika former av övervakning och underhåll, men för att lösa problemen är det viktigt med förståelse. Vi har tagit fram en Handbok i oljerenhet, för att hjälpa dig att ta rätt beslut runt filtrering av hydraulolja. Valet av filter och användande av kvalitativa filtersystem är viktigt för att öka driftsäkerheten och för att reducera produktions- och underhållskostnader.

Ladda ned handboken här nedan!

Lägg till fil för nedladdning