Filterelement för damm

Effektiv filtrering av damm i tuffa miljöer är en förutsättning för bra luftkvalitet inne på en anläggning, för att motverka att föroreningar släpps ut i miljön.

Vi erbjuder filterelement av hög kvalitet som avlägsnar damm i luft och gaser, i alla typer av produktionsprocesser. Dammfilter, silar och industriella dammsugare kräver ett regelbundet underhåll. För att uppnå optimal luftkvalitet och kostnadseffektiv energiförbrukning är det viktigt att byta dammfilter vid rätt tidpunkt.

Vi har ett brett sortiment av dammfilterelement och påsfilter från bland annat FG – Filtration Group och Lekang®.

Kompletta dammfilteranläggningar

Vi levererar även kompletta dammfilteranläggningar från FG – Filtration Group.

Logga in för beställning eller ansök om att bli kund