Vad är syftet med ett processfilter?

Processfilter

Syftet med ett processfilter är att avlägsna föroreningar samt säkerställa god kvalitet på vätskor och gaser under industriella processer. Vilka typer av processfilter finns det och hur väljer man rätt typ av hus eller insats?

Ett processfilter har i uppgift att avlägsna föroreningar samt säkerställa god kvalitet på vätskor och gaser under industriella processer.

Vätskor eller gaser som ska filtreras passerar endast genom processfiltret en gång innan de behandlas i ett nytt steg i processlinjen. Om man jämför ett processfilter med ett hydraulikfilter, så cirkulerar hydraulikoljan som en slinga och passerar filtret om och om igen.

Eftersom mediet som ska filtreras bara passerar filtret en gång, så är det viktigt att dimensionera filtret enligt de angivna kravspecifikationerna.

Föroreningar i en process

Vilken typ av föroreningar du har att göra med i en process beror på bransch, råmaterial, samt om det är vatten, andra typer av vätskor eller gaser som du behöver filtrera. Här är några exempel på vilka typer av föroreningar som du kan reducera med rätt filtrering:

 • Fasta partiklar såsom metallspån, slipdamm, partiklar från slitage av maskindelar
 • Silt från jord, sand samt mineraliska material
 • Olja och fett
 • Rost och korrosionspartiklar
 • Produktionsrester av produktmaterial
 • Kemiska föroreningar
 • Bakterier, alger eller andra mikroorganismer
 • Fukt och lukt

Vattenrening, gasproduktion samt livsmedelstillverkning är typiska processer där du behöver processfilter.

Hur väljer man rätt processfilter?

Ska du byta ut ett filterhus eller beställa ett insatsfilter är det en bra utgångspunkt om du har numret på själva huset samt filterpatronerna eller påsfiltren. Om denna information inte finns tillgänglig, kan mätningar eller bilder vara till hjälp.

Om du vill ha hjälp med att hitta ett nytt filterhus med rätt komponenter behöver vi veta:

 • Vilken typ av vätska eller gas som ska filtreras
 • Vilka föroreningar som ska avlägsnas
 • Dimensioner
 • Kapacitet
 • Viskositet
 • Önskad mikron
 • Arbetstryck
 • Arbetstemperatur
 • Andra krav eller specifikationer

Olika typer av processfilter

Filterteknik erbjuder ett brett sortiment av processfilter. Vi hjälper till med dimensionering enligt dina kravspecifikationer och kan ge dig tips samt råd om den bästa filterlösningen.

Filterhus med filterpatroner eller påsfilter

Ett processfilter för filtrering av en viss typ av vätska eller gas består ofta av ett filterhus med en eller fler filterpatroner, eller påsfilter. Vi erbjuder ett brett sortiment av filterpatroner samt påsfilter med nominell och absolut mikron.

Självrengörande automatfilter

Självrengörande automatfilter för process utan filterinsatser är ett mer miljövänligt alternativ. Våra automatfilter rengörs med backspolning eller knivfilter. Filterhusen finns i olika material samt kapaciteter.

Silar

Silar för process används ofta som förfilter, grovfilter eller tillfälliga filter. Vi erbjuder silar för olika former av vattenrening samt produktion av processer inom olje- och gasproduktion.

Filterteknik erbjuder filterlösningar för process inom industri, energi, livsmedel, samt olja och gas.

Filterteknik Garanti

Har du frågor om processfilter?

Vi har lång erfarenhet av processfilter och tillhandahåller dokumentation samt certifikat vid behov. Letar du efter filterpatroner eller påsfilter? Ska du byta ut ett filterhus? Behöver du ett processfilter eller en sil till ett nytt projekt?

Kontakta oss så hittar vi en lösning

Hitta din bransch

Ladda ner broschyrer eller kataloger