Industri

Industri

Filter till industri

Vi vet hur viktigt det är för en industri att hålla igång produktionen och undvika oplanerade produktionsstopp. Högkvalitativa filter och rätt filterlösningar gör att produktionen löper på enligt plan samtidigt som underhållskostnaderna hålls nere.

Där ni har ett behov av filtrering erbjuder vi en lösning, med rätt kompetens och filter av hög kvalitet. Filterteknik är redan idag leverantör till flera olika företag inom pappersindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin samt verkstadsindustrin. Detta medför att vi har stor erfarenhet och kunskap inom området för att hitta rätt lösning för er industri. Vi erbjuder ett komplett filterprogram för industriella oljor, processvatten, tvätt- och skärvätskor samt kemikalier.

Tryckluft

I ett komprimerat luftsystem är orenheter oundvikliga. Damm, smuts, vatten och oljeföroreningar kan minska luftkvaliteten och påverka systemets effektivitet. Att inte filtrera tillräckligt eller filtrera felaktigt kan påverka prestandan och orsaka dyra driftstopp. Vi har produkter som levererar upp till 99,999% filtreringseffektivitet för partiklar så små som 0,01 mikron.

Huvudprodukter

  • Laboratorietjänster
  • Filterprodukter inom hydraulik, bränsle, vatten och ventilation
  • Utlån av filtersystem för utvärdering hos kund
  • Uthyrning av filteraggregat och oljeregeneratorer (vakuum/värme)
  • Kartläggning över alla filter inom en industri. Vi hjälper er till exempel att sammanställa vilka filter ni har och behöver.
  • Utbildningsprogram inom filtrering anpassat till olika kunskapsnivåer

Leverantörer

Du har valt industri. Här kan du se flera brancher som vi levererar filter till:

Entreprenad // Lantbruk // Skogsbruk // Transport // Energi // Livsmedel // Olja och gas // Uthyrning