Energi

Filter till produktion inom energi

Vi vet hur viktigt det är för energisektorn att hålla igång produktionen samt undvika oplanerade produktionsstopp, för alla sina kunders skull. Högkvalitativa filter och rätt filterlösningar gör att produktionen löper på enligt plan samtidigt som underhållskostnaderna hålls nere.

Där ni har ett behov av filtrering erbjuder vi en lösning, med rätt kompetens och filter av hög kvalitet. Filterteknik är redan idag leverantör till flera olika företag inom kraftvärme, vattenkraft, vindkraft samt biobränsle. Detta medför att vi har stor erfarenhet och kunskap inom området för att hitta rätt lösning för er. Vi erbjuder ett komplett filterprogram för turbin, smörj och hydraulik oljor, processvatten, kondensat- och filter till reservkrafts generatorer.

Tryckluft

I ett komprimerat luftsystem är orenheter oundvikliga. Damm, smuts, vatten och oljeföroreningar kan minska luftkvaliteten och påverka systemets effektivitet. Att inte filtrera tillräckligt eller filtrera felaktigt kan påverka prestandan och orsaka dyra driftstopp. Vi har produkter som levererar upp till 99,999% filtreringseffektivitet för partiklar så små som 0,01 mikron.

Huvudprodukter

  • Laboratorietjänster
  • Filterprodukter inom turbin, smörj hydraulik, bränsle, vatten och ventilation
  • Utlån av filtersystem för utvärdering hos kund
  • Uthyrning av filteraggregat och oljeregeneratorer (vakuum/värme)
  • Kartläggning över alla filter på en anläggning. Vi hjälper er till exempel att sammanställa vilka filter ni har och behöver.
  • Utbildningsprogram inom filtrering anpassat till olika kunskapsnivåer

Leverantörer

Du har valt energi. Här kan du se flera brancher som vi levererar filter till:

Entreprenad // Lantbruk // Skogsbruk // Transport // Industri // Livsmedel // Olja och gas // Uthyrning