Entreprenad

Filter och kylvätska till entreprenad och anläggningsmaskiner

Slitaget i en dieselmotor är direkt relaterat till hur ren motoroljan är. Med rätt filter av hög kvalitet får du därmed en ren motor som lever längre. Likaså är det också viktigt att välja rätt filter för att hålla personalen frisk, minska miljöpåverkan och undvika oplanerade driftstopp. Vi har allt du behöver när det kommer till motoroljefilter, bränslefilter, luftfilter, kylvätskefilter, hydraulik-/transmissionsfilter, vevhusventilationsfilter och hytt-/kabinfilter.

Alla maskiner har ett antal av dessa produkter och det kan därmed vara svårt att hålla reda på alla komponenter som behövs. Vi erbjuder ett komplett filterprogram för dieseldrivna fordon inom entreprenad och oavsett vilken verksamhet du driver kan vi skapa en komplett förteckning över maskinparken. Tack vare vår unika kundportal, LFS, får du full kontroll över dina maskiner och vilka filter som behövs till respektive maskin.

Du slipper använda flera leverantörer, vi samlar allt åt dig och gör din vardag enklare genom att leverera filter i kit.

Huvudprodukter för entreprenad

 • Filterkit till dieselmotorer och aggregat
 • Diesel förfilter med vattenseparator
 • Hydraulikfilter
 • Andningfilter
 • Vevhusventilation
 • Lufttorkfilter
 • Hyttfilter
 • On/Off-line filteraggregat for hydraulikk- og smøreolje
 • Filterkärror för diesel och hydraulikolja
 • Utrustning för tillståndsövervakning av hydraulik och smörjolja
 • Kylvätska
 • Filterkurs anpassat efter olika nivåer och kunskap

Leverantörer

Du har valt entreprenad. Här kan du se flera brancher som vi levererar filter till:

Lantbruk // Skogsbruk // Transport // Industri // Energi // Livsmedel // Olja och gas // Uthyrning