Lantbruk

Filter till lantbruksmaskiner

Föroreningar i dieseln är ett problem för många inom lantbruksbranschen. Med ren diesel går maskinerna längre och vi hjälper er att hitta bland annat farmartanksfilter och diesel förfilter med vattenseparering. Vi har även kylvätska som du kan använda på alla maskiner.

Runt om i hela Sverige har vi återförsäljare som kan hjälpa till att hitta rätt filter för alla typer av lantbruksmaskiner. Vi kartlägger filter på alla maskiner och utrustning som vi sedan lagrar som maskinlistor i vår kundportal, LFS. Detta gör att du får full kontroll över ditt filterbehov och det blir enklare att styra över inköp.

Huvudprodukter

  • Filterkit till dieselmotorer, aggregat och minimotorer
  • Diesel förfilter och vattenseparatorer
  • Farmartanksfilter
  • Hydraulikfilter
  • Hyttfilter
  • Filterkärror för diesel och hydraulikolja
  • Kylvätska

Leverantörer

Du har valt lantbruk. Här kan du se flera brancher som vi levererar filter till:

Entreprenad // Skogsbruk // Transport // Industri // Energi // Livsmedel // Olja och gas // Uthyrning