Skogsbruk

Filter till maskiner för skogsbruk

Maskiner som används inom skogsbruk utsätts för en tuff miljö med till exempel regn, snö, damm, grus och sand. Detta kan bland annat orsaka problem med oljekontaminering i mobila hydraulsystem. Men det går att komma till rätta med detta om man använder sig av rätt produkter.

En maskin med ren diesel går längre och kan dessutom undvika oplanerade driftstopp. Vi hjälper er med bland annat farmartanksfilter, diesel förfilter med vattenseparering och kylvätska som du kan använda på alla dina maskiner.

Med över 80 återförsäljare runt om i hela Sverige har du aldrig långt till oss. Kontakta din närmaste återförsäljare för att hitta rätt filter till din maskin. Vi kartlägger filter på alla maskiner och utrustning som vi sedan lagrar som maskinlistor i vår kundportal, LFS. Detta gör att du får full kontroll över ditt filterbehov och det blir enklare att styra över inköp.

Huvudprodukter

  • Filterkit till dieselmotorer, aggregat och minimotorer
  • Diesel förfilter och vattenseparatorer
  • Farmartanksfilter
  • Hydraulikfilter
  • Hyttfilter
  • Filterkärror för diesel och hydraulikolja
  • Kylvätska för alla maskiner

Leverantörer

Du har valt skogsbruk. Här kan du se flera brancher som vi levererar filter till:

Entreprenad // Lantbruk // Transport // Industri // Energi // Livsmedel // Olja och gas // Uthyrning