Transport

Filter till transport – lastbilar och bussar

En ren motor lever längre, det är känt sedan länge. Men det är också viktigt att välja rätt filter för att minska miljöpåverkan, undvika driftstopp och hålla personalen frisk. Genom att använda rätt filter, med hög kvalitet, gör du just detta.

Vi har allt du behöver när det kommer till motoroljefilter, bränslefilter, luftfilter, kylvätskefilter, hydraulik-/transmissionsfilter, vevhusventilationsfilter och hytt-/kabinfilter.

Alla maskiner har ett antal av dessa produkter och det kan vara svårt att hålla reda på alla komponenter som behövs. Vi erbjuder ett komplett filterprogram för dieseldrivna fordon inom åkeri, lantbruk, krossverk, skogsbruk samt entreprenad. Oavsett vilken maskin du kör eller vilken verksamhet du driver kan vi skapa en komplett förteckning över maskinparken. Tack vare vår unika kundportal, LFS, får du full kontroll över dina maskiner och vilka filter som behövs till respektive maskin.

Du slipper använda flera leverantörer, vi samlar allt åt dig och gör din vardag enklare genom att leverera filter i kit.

Huvudprodukter

  • Filterkit till dieseldrivna fordon
  • Diesel förfilter med vattenseparator
  • Hydraulikfilter
  • Vevhusfilter
  • Luttorksfilter
  • Hyttfilter
  • Filterkärror för diesel och hydraulikolja
  • Kylvätska

Leverantörer

Du har valt transport. Här kan du se flera brancher som vi levererar filter till:

Entreprenad // Lantbruk // Skogsbruk // Industri // Energi // Livsmedel // Olja och gas // Uthyrning